Vanliga frågor om våra utbildningar

Vi får glädjande nog mycket frågor om våra utbildningar. Här besvarar vi de vanligaste frågorna.

Frågor om ansökningsprocessen

Praktiska frågor om utbildningen

Vad är egentligen en yrkeshögskola?

Om ansökningsprocessen

Hur går det till att söka till Competensum yrkeshögskola och vilka datum gäller?
  • Du kan ansöka till höstens utbildningar mellan den 1 mars – 15 maj. Kompletteringar av inskickad ansökan kan göras t o m 15 juni.
  • När du ansöker bokar du även in dig på informationsmöte för den utbildning du har sökt. Våra informationsmöten ligger april-maj. Under mötet berättar vi om skolan och utbildningen. 
  • Veckan efter midsommar får du ett antagningsbesked. Om du har blivit antagen till utbildningen så måste du tacka ja för att behålla din plats på utbildningen. Tackar du inte ja inom tidsfristen som står i ditt antagningsbesked så går platsen till någon annan.
  • Om du har hamnat på reservplats så kan du bli antagen ända tills utbildningen startar.
Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet är den förkunskap du behöver ha för att kunna gå en eftergymnasial utbildning:

1. Gymnasieexamen
Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

2. Motsvarande gymnasieexamen
Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.

3. Behörig i Norden
Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4. Annan omständighet
Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

5. Kunskaper i svenska
Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska ska ha de kunskaper i svenska som behövs.

Hur vet jag om jag är behörig eller uppfyller förkunskapskraven?

Grundläggande behörighet
Vad är grundläggande behörighet?
Läs mer

Särskild behörighet
100 p i Företagsekonomi eller motsvarande.

Du kan också vara behörig till utbildningen genom reell kompetens. Det betyder att du genom annan utbildning, arbete eller på annat sätt erhållit den kompetens som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen. För din ansökan behövs dokumentation från arbetsgivaren eller utbildningsarrangören.

Hur går urvalet till?
När du är behörig kommer du få genomföra urvalstester.

Om det finns fler ansökande än antal platser till utbildningen ska ett urval genomföras. Syftet är att rangordna sökande utifrån vilka som har bäst möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Det särskilda provet är utformat för att mäta den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen där den sökandes analysförmåga, logiskt tänkande och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, mäts och bedöms i testet.

När får reserverna besked om de kommit in?
Reservantagning sker löpande under hela sommaren ända fram till september.
Vad gör jag om jag blir antagen men får andra planer?
Det är viktigt att informera direkt så att en reserv kan erbjudas plats på utbildningen. Du gör det genom att gå in på antagningssidan (du hittar länken i ditt antagningsbesked) och klicka i att du inte är intresserad.
Hur går det till att söka till Competensum yrkeshögskola och vilka datum gäller?
  • Du kan ansöka till höstens utbildningar mellan den 1 mars – 15 maj. Kompletteringar av inskickad ansökan kan göras t o m 15 juni.
  • När du ansöker bokar du även in dig på informationsmöte för den utbildning du har sökt. Våra informationsmöten ligger april-maj. Under mötet berättar vi om skolan och utbildningen.
  • Veckan efter midsommar får du ett antagningsbesked. Om du har blivit antagen till utbildningen så måste du tacka ja för att behålla din plats på utbildningen. Tackar du inte ja inom tidsfristen som står i ditt antagningsbesked så går platsen till någon annan.
  • Om du har hamnat på reservplats så kan du bli antagen ända tills utbildningen startar.
Vad är grundläggande behörighet?

Grundläggande behörighet är den förkunskap du behöver ha för att kunna gå en eftergymnasial utbildning:

  • Enligt gamla betygssystemet behöver du ha minst Godkänt i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A och Matematik A.
  • Enligt nya betygssystemet behöver du minst betyget E i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, Engelska 5, Matematik 1a, 1b eller 1c.
Hur vet jag om jag är behörig eller uppfyller förkunskapskraven?

Grundläggande behörighet
Vad är grundläggande behörighet?
Läs mer

Särskild behörighet
100 p i Företagsekonomi eller motsvarande.

Du kan också vara behörig till utbildningen genom reell kompetens. Det betyder att du genom annan utbildning, arbete eller på annat sätt erhållit den kompetens som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen. För din ansökan behövs dokumentation från arbetsgivaren eller utbildningsarrangören.

Hur går urvalet till?
När du är behörig kommer du få genomföra urvalstester.

Om det finns fler ansökande än antal platser till utbildningen ska ett urval genomföras. Syftet är att rangordna sökande utifrån vilka som har bäst möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Det särskilda provet är utformat för att mäta den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen där den sökandes analysförmåga, logiskt tänkande och förmåga att arbeta lösningsorienterat i grupp, mäts och bedöms i testet.

När får reserverna besked om de kommit in?
Reservantagning sker löpande under hela sommaren ända fram till september.
Vad gör jag om jag blir antagen men får andra planer?
Det är viktigt att informera direkt så att en reserv kan erbjudas plats på utbildningen. Du gör det genom att gå in på antagningssidan (du hittar länken i ditt antagningsbesked) och klicka i att du inte är intresserad.

Praktiskt om utbildningarna

Hur får jag information om utbildningen?

Samtliga sökande får inbjudan till informationsmöte hos oss. Du är också varmt välkommen att kontakta den utbildningsansvariga för den utbildning du vill veta mer om!

Är utbildningen berättigad till studiemedel?
Ja, det går att söka såväl studiebidrag som studielån via CSN.
Hur fungerar LIA?
I första hand söker du din LIA själv. Naturligtvis hjälper din utbildningsledare dig med tips på företag. Mer om LIA hittar du under informationen för varje utbildning.
När börjar utbildningarna?
När du startar en ny utbildning är kursstarten i september.
Hur ofta är det lektioner?
I snitt är det föreläsningar 3 halvdagar i veckan men det varierar beroende på vilken delkurs man läser. Resterande tid är egna studier eller grupparbeten.
Vad händer om jag missar en lektion?
Vi rekommenderar att man lierar sig med en studiekollega för att få låna anteckningar etc.
Behöver jag tillgång till dator?
Ja, bärbar dator rekommenderas.
Vilken kurslitteratur ska jag köpa?

I god tid före kursstart kommer mejl till alla antagna om litteraturlista, schema och annan praktisk information.

Jag behöver skaffa bostad i Helsingborg. Har ni några kontakter?

www.helsingborgsstudent.se finns information om bland annat studentbostäder.

Kan jag jobba samtidigt som jag går en av era utbildningar?
Våra utbildningar går på helfart. Studietiden i skolan varierar och hur snabb inlärningstakt du har är förstås individuell. Schemalagda tider och dagar varierar från kurs till kurs. Utifrån det får du själv bedöma om det är möjligt för dig att jobba parallellt med utbildningen.
Kan jag ta med mig mat eller går det att köpa mat hos er?
Det finns kylskåp, micro och kaffeautomat så du kan ha med dig mat om du vill. Det finns också gott om restauranger i området.
Hur får jag information om utbildningen?

Samtliga sökande får inbjudan till informationsmöte hos oss. Du är också varmt välkommen att kontakta den utbildningsansvariga för den utbildning du vill veta mer om!

Är utbildningen berättigad till studiemedel?
Ja, det går att söka såväl studiebidrag som studielån via CSN.
Hur fungerar LIA?
I första hand söker du din LIA själv. Naturligtvis hjälper din utbildningsledare dig med tips på företag. Mer om LIA hittar du under informationen för varje utbildning.
När börjar utbildningarna?
När du startar en ny utbildning är kursstarten i september.
Hur ofta är det lektioner?
I snitt är det föreläsningar 3 halvdagar i veckan men det varierar beroende på vilken delkurs man läser. Resterande tid är egna studier eller grupparbeten.
Vad händer om jag missar en lektion?
Vi rekommenderar att man lierar sig med en studiekollega för att få låna anteckningar etc.
Behöver jag tillgång till dator?
Ja, bärbar dator rekommenderas.
Vilken kurslitteratur ska jag köpa?

I god tid före kursstart kommer mejl till alla antagna om litteraturlista, schema och annan praktisk information.

Jag behöver skaffa bostad i Helsingborg. Har ni några kontakter?

www.helsingborgsstudent.se finns information om bland annat studentbostäder.

Kan jag jobba samtidigt som jag går en av era utbildningar?
Våra utbildningar går på helfart. Studietiden i skolan varierar och hur snabb inlärningstakt du har är förstås individuell. Schemalagda tider och dagar varierar från kurs till kurs. Utifrån det får du själv bedöma om det är möjligt för dig att jobba parallellt med utbildningen.
Kan jag ta med mig mat eller går det att köpa mat hos er?
Det finns kylskåp, micro och kaffeautomat så du kan ha med dig mat om du vill. Det finns också gott om restauranger i området.

Vad är egentligen yrkeshögskolan?

Yrkeshögskolan ger kvalificerade yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå, utformade efter näringslivets behov. Utbildningarna är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN.

Tanken med utbildningarna är att du ska lära dig ett yrke som du sedan direkt ska kunna jobba med. Därför varvas ofta teori med praktik i utbildningarna. Det kallas för LIA – lärande i arbetet.

Myndigheten bestämmer övergripande – vi skapar och driver din utbildning

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som sponsras och det finns flera hundra utbildningsanordnare i Sverige som ansöker om medel för att driva olika utbildningar. Competensum är en av dem och det är vi stolta över!

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras.

Nära samarbete med näringsliv

För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik. För varje utbildning finns en ledningsgrupp där personer från näringslivet som är med och påverkar innehåll och utformning av utbildningen.

Postadress
Competensum Yrkeshögskola
Norra Storgatan 8
252 20 Helsingborg

Besöksadress/Utbildningslokal

Mindpark
Bredgatan 11
Helsingborg

Följ Competensum Yrkeshögskola