Yrkesutbildning för dig som vill bli Redovisningskonsult

Vi har inga nya starter av utbildningen.

Nyhet!

Du kan söka omställningsstudiestöd om du är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. För att få stödet behöver du vara minst 27 år och ha arbetat ett längre tag. Gäller för utbildningen till Redovisningskonsult. Läs mer!

Gillar du siffror och att ha överblick över ett företags ekonomi?
Då kan utbildningen Redovisningskonsult vara rätt för dig. Den passar både dig som vill jobba som anställd eller som vill driva eget.

En snabb överblick

Vad innebär jobbet som redovisningskonsult?

En redovisningskonsult jobbar med löpande bokföring och att upprätta bokslut och inkomstdeklarationer. En stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna.

Kort om utbildningen

Utbildningen fokuserar framför allt på extern och intern redovisning samt beskattning, såväl i teori som i praktik. Kurser i dessa ämnen varvas med kurser i bland annat kommunikation, marknadsföring och organisation, kompetenser som är viktiga för helhetssynen inom affärsekonomi. Teori varvas med praktiska övningar i till exempel bokföring och bokslut samt praktikperioder på företag.

Arbetsmarknaden för redovisningskonsulter

Efterfrågan på medarbetare med goda kunskaper i redovisning blir bara större. Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerade redovisnings- och skattefrågor på en redovisningsbyrå, ett revisionsföretag eller som redovisningsansvarig på mindre och medelstora företags ekonomiavdelning. Du kan även driva företag och jobba som redovisningskonsult eller hyra ut dig själv som konsult på mindre eller medelstora företag.
När kan jag ansöka? Vi har inga nya starter av utbildningen
Utbildningsort: Helsingborg
Antal poäng: 440 poäng
Längd: 2 år – 88 veckor
LIA: 2 perioder, totalt 22 veckor av utbildningstiden
Studietakt: 100%
Antalet platser per utbildning: 28
CSN-berättigad: Ja
Examen: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
När kan jag ansöka? Vi har inga nya starter av utbildningen
Utbildningsort: Helsingborg
Antal poäng: 440 poäng
Längd: 2 år – 88 veckor
LIA: 2 perioder, totalt 22 veckor av utbildningstiden
Studietakt: 100%
Antalet platser per utbildning: 28
CSN-berättigad: Ja
Examen: Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Till dig som söker vår utbildning

Din framtid som redovisningskonsult.

Varför välja Competensum?

Vad är
yrkeshögskola?

Vad krävs
av dig?

LIA − Praktik hos arbetsgivare

LIA står för Lärande i arbetslivet och innebär att du får tillfälle att vara ute hos arbetsgivare och testa det du lärt dig i ”skarpt” läge. I utbildningen ingår två praktikperioder under totalt 22 veckor. Varje praktikperiod har specifika mål och syften för att du ska få med dig så mycket och så bra erfarenhet som möjligt.

En viktig del av utbildningen är att du själv kontaktar arbetsgivare och ordnar lia-plats. Vi stöttar med tips och exempel på företag och organisationer i området. Vi samarbetar med de stora revisionsbyråerna och har ett stort nätverk av såväl redovisningskonsultföretag som andra företag i Helsingborgsregionen. Självklart följer vi din utveckling under hela lia-perioden.

Här berättar en av våra studerande om sin lia-period hösten 2019.

Ord från studerande

{

Det är en gedigen utbildning som skapar möjlighet till goda kontakter med näringslivet. En personlig utbildning som ständigt ger tillfällen för samarbete, kompetensutbyte med kurskamrater och inspirerande föreläsare. Den är flexibel med upplägg för LIA och Competensum visar stor öppenhet för nya kurser och inlärningsmöjligheter. En utbildning för framtiden!

Eric Thomasson
Jobbar idag som redovisningskonsult på EY

{
Utbildningen för redovisningskonsult på Competensum är bred och gedigen. Den erbjuder många tillfällen för samarbete och kompetensutbyte med näringslivet, inspirerande föreläsare och framtida kollegor.

Jennie Jonasson
Jobbar idag som ekonomikonsult på Datapartner

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen motsvarar FAR:s och SRF:s teoretiska grundkrav för auktorisation. Framför allt fokuserar utbildningen på extern och intern redovisning samt beskattning, såväl i teori som i praktik. Kurser i dessa ämnen varvas med kurser i bland annat kommunikation, redovisningskonsultens roll och i digitala ekonomisystem, samtliga kurser är viktiga i rollen som konsult eller som redovisningsekonom.

Redovisningskonsultens uppgift är inte enbart att bokföra och upprätta bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer, en stor del av vardagen är också att analysera och agera som rådgivare åt kunderna. Av den anledningen tränas du som student även i affärsrådgivning.

Utbildningen omfattar 2 LIA perioder där du använder dina teoretiska kunskaper i verkligheten på en konsultbyrå eller på en ekonomiavdelning.
Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

 Vi har inga nya starter av utbildningen.

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 440 YH-poäng

 • Arbetsrätt och löneadministration 25p
 • Beskattningsrätt del 2 25p
 • Beskattningsrätt del 1 25p
 • Ekonomistyrning- budgetering och kalkylering 25p
 • Ekonomistyrning finansiering och räkenskapsanalys 25p
 • Engelska för redovisningskonsulter 15p
 • Examensarbete – Företagsbedömning 20p
 • Handelsrätt med inriktning associationsrätt 25p
 • Handelsrätt med inriktning avtal-, köp- och familjerätt 25p
 • LIA Praktisk tillämpning del 1, 60p
 • LIA Praktisk tillämpning del 2, 50p
 • Redovisning Bokslut 25p
 • Redovisning Digitala system 15p
 • Redovisning Grund 25p
 • Redovisning Årsbokslut och årsredovisning 25p
 • Redovisningskonsultens roll 30p

*Vi använder Learnesy onlineutbildning för officepaketet.

Postadress
Competensum Yrkeshögskola
Norra Storgatan 8
252 20 Helsingborg

Besöksadress/Utbildningslokal

Mindpark
Bredgatan 11
Helsingborg

Följ Competensum Yrkeshögskola