LIA – en student berättar

Intervju med Annelie Dahlman

I våra yrkeshögskoleutbildningar ingår flera perioder av LIA, praktik på företag. Här berättar en student på Business Manager-utbildningen om sin LIA-period på LK Armatur hösten 2019.

Annelie har med sig både relevant arbetslivserfarenhet och ett större nätverk från praktiken. Hon har fått viktiga insikter som att det är helt okej att inte kunna allt från början, hur viktig varje yrkesroll är för helheten och att det finns fler likheter än hon trott mellan att jobba med en ventil och en ansiktscreme. Annelie tipsar om att söka sig till ett företag som verkligen vill ha en praktikant och att vara öppen med vad du helst vill göra. Då kan samarbetet bli bra för båda parter!

Hur har du upplevt LIA-perioden på LK Armatur?

De åtta veckorna har gått oerhört fort! Jag blev välkomnad som en i gänget och kände mig som hemma på företaget. Jag fick ett bra introduktionsprogram där jag fick vara med på alla avdelningar, men med fokus på området sälj- och marknad. Jag fick också jobba i produktionen några dagar för att få inblick i hela kedjan från produktion till försäljning.

Mitt mål var att få en helhetsinblick i ett företag och jag upplever att jag har fått förståelse för vad alla gör i en organisation och hur olika avdelningar samarbetar. Jag fick relevanta uppgifter som har utvecklat mina kunskaper inom sälj- och marknadsföring, så jag tar med mig mycket kunskap från en givande LIA.

Annelie Dahlman tillsammans med
sin handledare Carolin Lindström

Vad fick du göra?

Den största uppgiften var att intervjua och göra en marknadsplan för alla säljarna och deras regioner. Här kunde jag bidra till att sammanfatta säljarnas önskemål och kommunicera det till marknadsavdelningen. Jag presenterade marknadsplanen under en workshop med hela sälj- och marknadsavdelningen. Lite nervöst var det, men det blev riktigt bra diskussioner!

En annan uppgift var att göra om produktpresentationer i PowerPoint till företagets nya grafiska design, samt översätta dem till engelska. Min handledare sade att jag räddade företaget när jag kunde hjälpa dem att hålla deadline på detta.

Jag deltog i marknadsavdelningens möten, var med på sälj- och marknadskonferens med tyska kontoret, fick gå utbildning på ett tryckeri och var med när vi produktutbildade säljare på ett systerbolag. Då användes produktpresentationerna som jag hade gjort om, så det kändes extra kul!

Fick du användning av dina kunskaper från utbildningen?

Att använda mina teoretiska kunskaper i det praktiska arbetet har varit enormt givande, det var spännande att få se hur det jag lärt mig appliceras i praktiken. Nu har jag en djupare förståelse för vad de termer jag har lärt mig under utbildningen betyder. Jag förstår också sambanden mellan säljprocessen, marknadsföring, logistik och ekonomiska termer bättre.

Berätta om några av dina lärdomar
eller insikter under LIA-perioden

Något som slog mig var hur viktig varje yrkesroll är för att bidra till det företaget gör. Alla är beroende av varandra för att man ska komma framåt! Jag fick se fördelarna med att ha alla delar i företaget under samma tak. Det gjorde det enkelt och smidigt att direkt kunna lösa problem och gav en stark sammanhållning.

Jag fick se hur LK Armatur med enkla medel har skapat effektiva kommunikationsvägar i företaget. Till exempel så träffade vi som jobbade på marknad varje vecka produktansvariga och säljare och stämde av vad som är på gång och vem som gör vad. Det gjorde att arbetet kunde flyta på smidigt och att vi tidigt fick syn på om något inte fungerade.

Jag fick också uppleva att det är okej att inte kunna allting från början. Däremot är det viktigt att våga ta för sig och visa att man vill lära sig. Alla är ju nybörjare i starten och genom att ställa frågor och vara nyfiken lär man sig snabbt och visar också att man är engagerad.

Hur gick du tillväga för att få LIA-platsen och har du något råd till andra som ska söka LIA?

Jag fick praktikplatsen genom tips från kontakter i rekryteringsbranschen. Efter tipset tog jag själv kontakt med företaget via telefon, och dagen därpå sågs vi. De presenterade företaget och jag berättade vad jag ville ha ut av min Lia. Jag ville vara på sälj- och marknad men samtidigt få se hela företaget. Jag ville bidra med kunskap, få erfarenhet och göra nytta för LK Armatur. De hade behov av att få hjälp så det blev en bra match.

Har du något råd till andra som ska söka LIA?

Mitt tips är att söka efter företag som har tid och vill ha en praktikant så att det blir givande för bägge parter. Var också tydlig med vad du vill så att du kan styra upplägget på LIAn. Berätta vad du kan bidra med och ta gärna chansen att prova en ny bransch.

Jag vill pusha på hur viktigt det är att bygga sitt eget varumärke och vara sitt bästa jag på ett ärligt sätt och som du kan leva upp till. Du vet aldrig när och var du möter personer igen.

Börja tidigt med att bygga upp ditt kontaktnät och vårda det. Våga ta kontakter med nya branscher och ge inte upp om du får ett nej. Utmana dig själv och gå utanför din comfortzone, det är ju så vi utvecklas!

Har du någon hälsning till företaget?

Jag är jätteglad att min handledare lyssnade på mina önskemål och förberedde min tid på företaget så bra. Stort tack till Carolin och alla på företaget. Ni behandlade mig som en i gänget från första dagen och och när jag slutade LIAn kände jag mig som en riktig LKare!

Vilken skillnad tror du att praktiken kommer
att göra för ditt framtida arbetsliv?

Praktiken har gett mig relevant arbetslivserfarenhet och ett större nätverk. Det kommer att ge mig bättre möjligheter när jag ska söka jobb efter utbildningen.

Jag som tidigare kommer från skönhetsbranschen, förstår nu att arbetet bakom en produkt är densamma oavsett om det rör sig om
en ventil eller en ansiktscreme. Jag kommer våga söka jobb i branscher och roller jag tidigare inte visste något om, jag vet nu att jag klarar det.

?

LK Armatur

LK Armatur är ett familjeägt företag med huvudkontor i Helsingborg. Företaget tillverkar och levererar produkter inom förnyelsebar energi och främst till den europeiska marknaden. Företaget säljer och producerar bland annat ventiler, allt från enkla standardventiler till avancerade och kundanpassade systemlösningar. LK Armatur omsätter idag ca 250 miljoner kr per år och är 100 anställda.
Postadress
Competensum Yrkeshögskola
Norra Storgatan 8
252 20 Helsingborg

Besöksadress/Utbildningslokal

Mindpark
Bredgatan 11
Helsingborg

Följ Competensum Yrkeshögskola